11. บัญชีรายการแม่พิมพ์
ลำดับที่ ชื่อรายการแม่พิมพ์ รายละเอียดการใช้งาน หน่วย ผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิต
1 INSPECTION JIG  ตัวจับยึดทำด้วยเหล็ก PIECE OR UNIT 5
2 REMOVING FIXTURE ส่วนประกอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน PIECE OR UNIT 5
3 FIXTURE เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน PIECE OR UNIT 5
4 REMOVING JIG ส่วนประกอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน PIECE OR UNIT 5
5 STEEL PLATE FOR JIG ส่วนประกอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน PIECE OR UNIT 5