10. บัญชีรายการอะไหล่
ลำดับที่ ชื่อรายการอะไหล่ รายละเอียดการใช้งาน หน่วย ผูกความสัมพันธ์กับรายการเครื่องจักร
1 ALUMINIUM CASTING HEATER ขดลวดทำความร้อนเคลือบอลูมิเนียม PIECE OR UNIT HEAT EXCHANGER FOR BLOWER AIR
2 BEARING CASE ตัวครอบลูกปืน PIECE OR UNIT METAL DETECTOR FOR SLITTER 
3 BRACKET แผ่นรองทำจากเหล็ก PIECE OR UNIT COATING & DRYING MACHINE 
4 CONNECTOR HOLDING  ข้อต่อสายไฟ PIECE OR UNIT COATING AGENT PREPARATION MACHINE
5 O-RING ขอบยางของเครื่อง PIECE OR UNIT SURFACE PRE-TREATMENT UNIT