6. ขอเพิ่มจำนวนเครื่องจักร
ลำดับที่ ชื่อรายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน จำนวนที่เพิ่ม หน่วย หมายเหตุที่ขอเพิ่มจำนวน
1 COATING & DRYING MACHINE  เครื่องจักรในกระบวนการเคลือบผ้าใยสังเคราะห์และทำให้แห้ง 1 PIECE OR UNIT แก้ไขโครงการโดยปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เพิ่มขึ้น