5. ขอยกเลิกรายการเครื่องจักร
ลำดับที่ ชื่อรายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน หมายเหตุการยกเลิกรายการ
1 USED QAG PRESS M/C SERIAL NO. PEC-06-045  YEAR OF MFG 2010 เครื่องกดทับชิ้นงาน ไม่ต้องการใช้สิทธิ์เครื่องจักรเก่า