3. บัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป
ลำดับที่ รายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน จำนวน หน่วย เครื่องจักรหลัก Negative List  หมายเหตุ Negative List  กำลังการผลิต หน่วย สภาพ ปี่ที่ผลิต คำนวณกำลังการผลิต ขั้นตอนการผลิต
1 COATING AGENT PREPARATION MACHINE เครื่องจักรใช้ในกระบวนการเตรียมสารเคลือบผิวผ้า 3 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ ไม่เป็น       ใหม่     4
2 COATING & DRYING MACHINE  เครื่องจักรในกระบวนการเคลือบผ้าใยสังเคราะห์และทำให้แห้ง 1 PIECE OR UNIT ใช่ ไม่เป็น    25,016 ตัน/ปี     METRIC TON ใหม่   5.90*16*265*1 = 25,016 ตัน/ปี
(CYCLE  TIME  =  5.90 ตัน/ชั่วโมง  กำลังผลิต/ปี  5.90 * 16 * 265 * 1 
= 25,016 ตัน/ปี)
4
3 HEAT EXCHANGER FOR BLOWER AIR อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน 3 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ ไม่เป็น       ใหม่     3
4 METAL DETECTOR FOR SLITTER  เครื่องตรวจจับโลหะขณะม้วนผ้า 3 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ ไม่เป็น       ใหม่     4
5 SURFACE PRE-TREATMENT UNIT เครื่องช่วยรักษาผิวของผ้า 3 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ ไม่เป็น       ใหม่     4
6 USED QAG PRESS M/C SERIAL NO. PEC-06-045  YEAR OF MFG 2010 เครื่องกดทับชิ้นงาน 1 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ ไม่เป็น       เก่า 2010   5
7 MICROSCOPES กล้องจุลทรรศน์ 4 PIECE OR UNIT ไม่ใช่ เป็น มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าที่ผลิตในประเทศ     ใหม่     6