1. ค้ำประกันเครื่องจักร
ลำดับที่ รายการเครื่องจักร รายละเอียดการใช้งาน จำนวน หน่วย ลำดับรายการในอินวอยซ์ ลำดับรายการในใบขน สภาพ มูลค่าสกุลเงิน
1 METAL DETECTOR FOR SLITTER  เครื่องตรวจจับโลหะขณะม้วนผ้า 3 PIECE OR UNIT 1 1 ใหม่ 500,000